8c01ce4140978b597c7cb741fdf16a5428 серпня голова районної ради Руслана Кушнір взяла участь в нараді з головою Тернопільської обласної ради Вікторем Овчаруком у смт. Гусятин на тему: «Розвиток місцевого самоврядування Тернопільської області в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади – проблеми та перспективи».

c08cc1562fb3249bc8e53f391ebeb8d8Віктор Овчарук зазначив, що у 2017 році держава активно взялась за докорінну реформу місцевого самоврядування шляхом передачі на місця реальних повноважень та обов’язків, а також відповідного матеріального ресурсу.

Сьогодні Україна неухильно спрямовує свої зусилля на реалізацію євро інтеграційного курсу, виконання міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі з питань розвитку місцевої і регіональної демократії.

Важливу роль у цих процесах відіграє реформа місцевого самоврядування відповідно до основних положень Європейської Хартії місцевого самоврядування. Основними напрямками реформи залишаються: децентралізація влади, передача фінансових ресурсів органам місцевого самоврядування та зміцнення їхньої матеріально-фінансової основи, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідних територіях, надання високоякісних та доступних послуг населенню, узгодження інтересів держави і територіальних громад.

Керуючись засадами державної Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, вже у 2015 році на Тернопільщині були створені перші 26 об’єднаних територіальних громад, якими було охоплено близько 27% площі області та 23% населення. Приклади успішного функціонування перших ОТГ стали потужним стимулом для продовження реформи в області.

За результатами роботи в нових умовах, у 2016 році тільки власні доходи ОТГ області зросли більше ніж у 4 рази порівняно з 2015 роком стали 355,5 млн. грн.

Станом на сьогодні в області вже діє 36 об’єднаних громад, які охоплюють 34% території, 27% населення області, а це 286,1 тис. осіб. Загалом об’єдналося 206 міських, селищних та сільських рад (345 населених пунктів), що складає третину від загальної кількості.

Звичайно, є і проблемні моменти. Триває клопітка і непроста робота щодо секторальної децентралізації. Йде реформування мережі закладів галузей охорони здоров’я, освіти, культури, системи житлово-комунального господарства.

 Присутні голови районних рад обговорили проблемні питання взаємовідносин районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, зокрема, в частині медичного обслуговування, фінансування районних лікарень, навчання дітей в музичних школах та позашкільних закладах освіти.