imagesЗатверджений Законом України «Про Державний бюджет України» для Лановецького району обсяг медичної субвенції на 2018 рік є недостатнім для здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я району.
У зв’язку з цим Лановецькою районною радою направлено лист до Тернопільської обласної ради та управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації від 16.03.2018 року № 159 щодо вжиття передбачених чинним законодавством заходів (зокрема подальшого звернення до Міністерства охорони здоров’я України, як головного розпорядника коштів медичної субвенції) з метою перерозподілу медичної субвенції на 2018 рік в частині її збільшення для Лановецького району.
Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації надіслано відповідь – лист від 22.03.2018 року № 1314/5-01.