До уваги депутатів місцевих рад!!!

Відповідно до частини  другої статті 45 «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» Розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції», народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за формою, що визначається Національним агентством.
Звертаємо увагу, що відповідно до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 лютого 2020 року №1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» декларація суб’єкта декларування, який припиняє відповідну діяльність (декларація перед звільненням) не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані до 1 квітня наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Відповідно до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 26 серпня 2020 року №9 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних,  міських голів та особами, обраними на ці посади» якщо особа обрана не залежно від обставин уже подавала декларацію за минулий рік (який передує року обрання), її повторного подання не вимагається, оскільки така особа вже виконала свій обов’язок, визначений у частині  третій статті 45  Закону України «Про запобігання корупції».
Відповідно до статті 172-6. Порушення вимог фінансового контролю Кодексу про адміністративні правопорушення України, передбачено, що за:
1.Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
– тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2.Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані
– тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3.Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,
– тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
4.Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
– тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальна за запобігання корупції
в Лановецькій районній раді                                        Наталія БАСОК