регуляторний акт – це…

Регуляторний акт — прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Ознаки регуляторного акту:

·має владно-організаційний характер;

·приймається (видається) уповноваженим на це суб’єктом;

·встановлює загальні правила безособистісного характеру;

·розрахований на багаторазове використання для всіх передбаченими ним випадків;

·йому притаманна стабільність;

·його юридична сила зберігається незалежно від виконання приписів в часі.

Регуляторні органи 

Регуляторнимиорганами є:

·Верховна Рада України

·Президент України

·Кабінет Міністрів України

·Національний банк України

·Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

·інші державні органи, центральні органи виконавчої влади

·Верховна Рада Автономної республіки Крим

·Рада Міністрів Автономної республіки Крим

·місцеві органи виконавчої влади

·органи місцевого самоврядування

Аналіз регуляторного впливу

Кожен проект регуляторного акту в обов’язковому порядку супроводжується аналізом регуляторного впливу, який містить:

·обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта;

·аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище;

·забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

·обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Оприлюднення проектів регуляторних актів

Усі проекти регуляторних актів підлягають обов’язковому оприлюдненню. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинно містити:

·стислий виклад змісту проекту регуляторного акту;

·поштову та електронну адресу розробника проекту регуляторного акту та інших органів, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;

·інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);

·інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від громадськості, та про спосіб надання до регуляторного органу зауважень та пропозицій.

Нормативно-правові акти, які визначають діяльність учасників регуляторного процесу

·Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

·Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» №308 від 11.03.2004;

·Постанова Кабінету Міністрів України «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №150 від 11.02.2004;

·Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» №152-р від 19.03.2004;

·Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення моніторингу виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади найважливіших актів законодавства та завдань у першому півріччі 2004 року» №65-р від 19.02.2004;

·Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» №472 від 14.04.2004;

·Указ Президента України «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» №477 від 24.04.2004;

·Указ Президента України «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики» №901/2005 від 01.06.2005;

·Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №3 від 04.01.2002.