Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого рішенням районної ради від 19.04.2018 року №495, розпорядження голови районної ради від 17.07.2018 року №22-од «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Лановецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Лановецька районна рада розпочинає формування складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Лановецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Згідно Порядку проведення конкурсу:
«9.Конкурсна комісія утворюється розпорядженням голови районної ради одночасно з прийняттям рішення про проведення конкурсу.
10.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.
11.До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
1)представники органу управління (депутати районної ради, працівники виконавчого апарату районної ради);
2) представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;
3) представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання. В разі відсутності таких громадських рад до складу комісії входять представники депутатського корпусу районної ради від повідно пп.2 п.14 даного порядку.
У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу представники органу управління та представники громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного закладу окремо.
Склад постійно діючої конкурсної комісії переглядається  в разі оголошення конкурсу органом управління.
12.У разі відсутності постійно діючої конкурсної комісії оголошення про початок її формування оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу управління одночасно з оприлюдненням розпорядження про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.
13.Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість – дев’ять осіб.
Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі – експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

  1. Для новостворених закладів охорони здоров’я до складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

1) представники органу управління;
2) представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління, – по одній особі від кожного громадського об’єднання. В разі відсутності таких громадських рад та громадських об’єднань до складу комісії входять представники депутатського корпусу районної ради.
Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника новоствореного комунального закладу охорони здоров’я становить шість – вісім осіб ».
Для розгляду пропозиції громадським організаціям необхідно подати:
– заяву із зазначенням пунктів Статуту (Положення), які свідчать про відповідність громадської організації вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094;
-рішення повноважного органу щодо делегування представника;
-документи, що підтверджують реєстрацію громадського об’єднання;
-копію чинного Статуту, завіреного в установленому порядку.
Увага! Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління, у виконавчий апарат районної ради,   протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення – з 17 по 31 липня 2018 року включно.