ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря
комунального некомерційного підприємства
«Лановецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

ПІДСТАВА: Відповідно до ч.9 ст.16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішення районної ради від 19.04.2018 року №495 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу охорони здоров’я» головою районної ради прийнято розпорядження від 17.07.2018 року №22-од «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Лановецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
НАЗВА УСТАНОВИ: комунальне некомерційне підприємство «Лановецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: 47400, вул. Шевченка, буд.30, м.Ланівці.
НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: головний лікар комунального некомерційного підприємства «Лановецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (контракту):  5 років.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я». Стаж роботи за фахом не менше 1 рік. Вільне володіння українською мовою.
УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: посадовий оклад 4456 грн. згідно штатного розпису.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову  заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до цього Порядку;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого ч.4 статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Лановецької районної ради.
Документи приймаються: з 02 серпня 2018 року до 15 серпня 2018 року.
Документи приймаються за адресою: вул. Незалежності, буд.19, м.Ланівці, загальний відділ виконавчого апарату Лановецької районної ради.
Довідки за телефоном: 2-13-36, 2-14-44.
Адреса електронної пошти для довідок: lanrada@lanrada.gov.ua
Дата і місце проведення конкурсу: 16 серпня 2018 року о 8.30 год., за адресою: вул.Незалежності, буд.19, м.Ланівці, у приміщенні Лановецької районної ради.