Е-декларування

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
постійної комісії з питань
депутатської діяльності, етики,
місцевого самоврядування та
правового забезпечення
від 20 березня 2019 року №20

Методичні рекомендації
щодо повідомлення депутатами Лановецької районної ради, посадовими особами місцевого самоврядування про суттєві зміни в майновому стані

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (далі – ПМ), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року – 1 921,00 грн.), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.
Суб’єкти декларування письмово повідомляють Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої статті 52 Закону шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форми. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подається через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування після реєстрації в Реєстрі.
Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається.
У свою чергу, відповідно до абзацу другого частини другої статті 45 Закону особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію за минулий рік.
Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону.
Враховуючи зазначене, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону), є суб’єктами декларування, які згідно з положеннями частини другої статті 52 Закону у разі суттєвої зміни в їх майновому стані зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство.
Під суттєвою зміною в майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому подається повідомлення. Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.
Враховуючи зазначене, суб’єкт декларування зобов’язаний подати повідомлення у разі отримання ним кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги (позички) тощо на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
У разі отримання суб’єктом декларування, який зареєстрований як фізична особа – підприємець, одноразового доходу від підприємницької діяльності на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року, такому суб’єкту декларування потрібно подати повідомлення відповідно до частини другої статті 52 Закону.
Крім того, інформацію про отримані доходи від підприємницької діяльності необхідно зазначати у розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки” декларації. Звертаємо увагу, що доходи, отримані від підприємницької діяльності, необхідно зазначати у відповідному розділі декларації незалежно від їх розміру.
Заробітна плата суб’єкта декларування вважається його доходом. Відповідно, якщо суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, коли такий дохід було отримано, то виникає обов’язок повідомити про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.
Відповідно до пункту 3 Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091 (далі – Форма повідомлення), інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.
Якщо при отриманні спадщини, подарунка, приватизації нерухомого майна грошова оцінка такого майна не проводилась і вартість його не відома, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подається.
Враховуючи, що Формою повідомлення не передбачено розділу “Видатки та правочини”, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування у разі придбання послуг на суму, яка перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, не подається.
Водночас у разі придбання послуг на суму, яка перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, то такий правочин повинен бути відображений у розділі “Видатки та правочини” декларації.
Ч.2. ст. 172-6. Порушення вимог фінансового контролю Кодексу про адміністративні правопорушення України, передбачено, що за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Голова постійної комісії                                                    Андрій ТРАЧУК

 

До уваги депутатів районної ради

Звертаємо Вашу увагу, що Законом України «Про запобігання корупції» (стаття 3, 45), Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 за № 2 (зі змінами) «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»  передбачено, що депутати районної,сільських, селищних міських рад, сільські, селищні, міські голови, повинні подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За звітний 2016 рік така декларація повинна бути подана в термін з  1 січня до  1 квітня 2017 року шляхом заповнення форми Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції:  https://nazk.gov.ua

З метою захисту інформації державні органи мають здійснити заходи із забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі. Слід відмітити що при вході до електронної системи декларування офіційного веб-сайту НАЗК міститься перелік із 16 акредитованих центрів сертифікації ключів, у якому зазначається АЦСК органів юстиції України, АЦСК ПАТ КБ «ПриватБанк», що дає змогу отримати електронний цифровий підпис суб’єкту декларування за певних умов самостійно.

Звертаємо увагу, що лише наявність електронного цифрового підпису дасть можливість заповнити та подати електронну декларацію.

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, щодо подання е-декларації, визначено статтею 1726 Кодексу України про адміністративні порушення.

Роз’яснення щодо складення, подання та оприлюднення  декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2016 році знаходиться в розділі “Е- декларування”.

(За додатковою інформацією звертатись

у виконавчий апарат районної ради)

https://nazk.gov.ua/deklaraciya

Методичні рекомендації

 по заповненню електронної декларації депутатами Лановецької районної ради, посадовими особами місцевого самоврядування

В органах місцевого самоврядування до кола суб’єктів декларування належать (ст.3 Закону України «Про запобігання корупції»):

 • голова районної та його заступник;
 • голова міської ради, секретар, заступники голови;
 • сільський голова, секретар;
 • депутати районної, міської, сільських рад;
 • інші посадові особи місцевого самоврядування.

Термін подання декларації: за 2016 рік – з 01.01.2017року до 00.00 год. 01.04.2017 року.

Для того щоб подати електронну декларацію декларанту необхідно:

– зареєструвати особисту електронну пошту, наприклад ukr.net. Адреса електронної пошти буде використовуватись для надсилання нагадувань про надання декларацій, попереджень та інших важливих повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), регулярно перевіряйте її;

– пройти електронну ідентифікацію за допомогою власного електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BanklD, одного з банків, який підтримує відповідну функцію;

– декларанту необхідно зайти на сайт НАЗК в розділ «Задекларуй»;

– після цього декларант отримує доступ до свого персонального «кабінету» в реєстрі е-декларацій.

Форма декларації містить такі розділи:

 • Тип декларації та звітний період;
 • Інформація про суб’єкта декларування та інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування.

Вперше суб’єкти декларування будуть декларувати:

 • свої заощадження в готівці – від 50 мінімальних заробітних плат (далі – МЗП);
 • коштовні речі – цінне рухоме майно – від 100 МЗП (крім транспортних засобів); наприклад: ювелірний виріб, антикварний предмет, твір мистецтва, побутовий прилад тощо;
 • негрошові подарунки – від 5 МЗП від одного джерела;
 • цінне рухоме майно – транспортні засоби;
 • цінні папери;
 • корпоративні права;
 • грошові подарунки, якщо сукупно від одного джерела за рік – 5 МЗП;
 • незавершені об’єкти будівництва;
 • юридичні особи, де чиновник чи члени його сім’ї є бенефіціарними власниками;
 • нематеріальні активи: об’єкти інтелектуальної власності, ліцензії тощо;
 • роботу за сумісництвом;
 • членство декларанта в громадських організаціях та їх органах;
 • майно, яке формально належить іншій особі, але контролюється чиновником (лише для високопосадовців).

Мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2016 року становила 1378 грн.

Зверніть увагу!!!

Об’єкти нерухомості. Подається інформація про співвласників майна, а також про власника майна, яке знаходиться на праві користування (в оренді) у суб’єкта декларування чи члена його сім’ї.

Членами сім’ї декларанта є:

 • особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік, дружина), незалежно від того, чи проживають вони спільно;
 • діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із декларантом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

Якщо шлюб не розірвано, майно має декларуватися незалежно від спільного чи окремого проживання.

Якщо член сім’ї відмовився надавати інформацію, декларант мусить зазначити про це у формі. НАЗК проводить повну перевірку такої декларації.

Увага!!!

Майно членів сім’ї декларується лише у разі спільного проживання: дітей; батьків; інших родичів чи осіб.

Відповідальність

За завідомо недостовірні відомості у декларації передбачено адміністративний штраф, і навіть кримінальну відповідальність:

– недостовірні відомості про майно до 138 тис. грн. – дисциплінарна відповідальність;

– недостовірні відомості про майно від 138 тис. грн. до 345 тис. грн.. – адміністративний штраф 17 тис. грн.;

– недостовірні відомості про майно більше 345 тис. грн. – кримінальне покарання: від штрафу 43 тис. грн. – 51 тис. грн. до позбавлення волі до 2 років;

– потрібно довести умисел декларанта.

Важливо!!!

1.Система дозволяє заповнювати декларацію поступово, зберігаючи її чернетку та повертатись до заповнення декларації необмежену кількість разів протягом усього строку, відведеного Законом.

2.Контроль за своєчасністю подання декларацій здійснюють органи, у яких працюють суб’єкти декларування. У разі виявлення порушень вони повідомляють про це НАЗК.

3.Пам’ятайте, Ви маєте право подати виправлену декларацію один раз упродовж 7 календарних днів, починаючи з наступного дня за днем подачі первинної декларації. Після цього терміну виправлення можливе лише з дозволу НАЗК і може також передбачати притягнення до відповідальності.